• شیشه فلوت  کد:  022611IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : دودی

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022611IR

  • 0 تومان