• شیشه فلوت  کد:  022511IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022511IR

  • 0 تومان