• شیشه فلوت  کد:  170422IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 17  میلیمتر

رنگ : سبز چمنی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : بسته بندی

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 170422IR

  • 0 تومان