• شیشه فلوت  کد:  030112IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 3  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : بسته بندی

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 030112IR

  • 0 تومان