• شیشه فلوت  کد:  022622IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : دودی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : بسته بندی

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022622IR

  • 0 تومان