• شیشه فلوت  کد:  022222IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : برنز

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : بسته بندی

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022222IR

  • 0 تومان