• شیشه فلوت  کد:  170521IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 17 میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 170521IR

  • 0 تومان