• شیشه فلوت  کد:  022111 FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت  کد:  022111 FG

  • 0 تومان