• شیشه فلوت  کد:  170511FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 17 میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 170511FG

  • 0 تومان