• شیشه فلوت  کد:  022521IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022521IR

  • 0 تومان