• شیشه فلوت  کد:  022421IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : سبز چمنی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله 

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022421IR

  • 0 تومان