• شیشه فلوت  کد:  170511IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 17 میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 170511IR

  • 0 تومان