• شیشه فلوت  کد:  030111FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 3  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 030111FG

  • 0 تومان