• شیشه فلوت  کد:  022621FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : دودی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022621FG

  • 0 تومان