• شیشه فلوت  کد:  022522FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : آبی

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : بسته بندی

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022522FG

  • 0 تومان