• شیشه فلوت  کد:  022221FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : برنز

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022221FG

  • 0 تومان