• شیشه فلوت  کد:  022212FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : برنز

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : بسته بندی  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022212FG

  • 0 تومان