• شیشه فلوت  کد:  022211FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : برنز

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : فله  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022211FG

  • 0 تومان