• شیشه فلوت  کد:  022112FG

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 1 

بسته بندی : بسته بندی  

کارخانه :  قزوین فلوت

شیشه فلوت کد: 022112FG

  • 0 تومان