• شیشه فلوت  کد:  022122IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : بسته بندی  

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022122IR

  • 0 تومان