• شیشه فلوت  کد:  022121IR

شیشه فلوت :


ضخامت : 2.2  میلیمتر

رنگ : سفید 

گروه  : درجه 2 

بسته بندی : فله  

کارخانه :  ایران فلوت

شیشه فلوت کد: 022121IR

  • 0 تومان